Bild-1–NGC-1624-Sh2_212.jpg

Objekt: NGC 1624 och Sh2-212. Datum (UT): 2022-02-08. Tid (UT): 18:00 – 21:30. Exponeringstid: 20 x 5 min vardera Ha och OIII. Kalibrering: bias, flat. Bildbehandling: CCDStack2, PS CC. Kameratemperatur: -10. Autoguidning: Ja. Pixelskala i bågsekunder: 1,31. Bildens orientering: 0 grader. Beskrivning: Bilden visar den lilla stjärnhopen NGC 1624 omgärdad av emissionsnebulosan Sh2-212 i stjärnbilden Perseus. Den starkaste stjärnan som syns centralt är NGC 1624-2, en massiv ung stjärna av typ O som har det starkaste magnetiska fältet som vi hitintills känner till.

. Teleskop/objektiv: AP 130 GT f/4,5. Montering: AP Mach2 GTO. Kamera: ZWO 6200 MM. Ytterligare utrustning: AP QuadTCC 0,72x. Plats: Malmö. Mjukvara: MaximDL, PHD2, APCC Pro. Filter: Ha, OIII. Fotograf: Hans H.