Moonhalo-Stitch-02HPR.jpg

Objekt: Månhalo. Datum (UT): 2023-11-30. Tid (UT): 03:37 – 03:55 UT. Autoguidning: Nej. Beskrivning: Orsi Berggren kontaktade Solsystemssektionen i veckan om en fantastisk månhalo och ljuspelare som han bevittnade på morgonen den 30 november mellan kl. 04:37 och 04:55 från Dalsjöfors / Västra Götaland.
Månen befann sig på en höjd av ca 50°. Vi fick in 13 oredigerade bilder tagna med en mobilkamera.
Han skriver “Det började som en halo och runt 04:45 dubblerades den”.
Jag fick tillstånd att lägga upp den här på Nattmolnet.

Jag stickade ihop 5 av av bilderna för att få en komplett bild av hela halon.
Förutom själva 22° halon var det mest anmärkningsvärda den tydliga och obrutna paraselena cirkeln som löper hela varvet genom månen. Den löper som en linje runt hela horisonten på samma höjd som månen.
I övrigt syns 2 tydliga bimånar.

Jag kontaktade Les Cowley som är specialist atmosfäriska fenomen. Han är numera pensionerad men tyckte att månhalon var så pass intressant att gick med på att göra en analys. Han avslutade med att säga att han hade önskat ha fått se den med egna ögon.
Han ser möjliga ovanliga halo komponenter, bland annat den mycket sällsynta 46° halon.

Här kommer hans kommentar på engelska:

A year or so ago I ‘retired’ myself from atmospheric optics having run the website on it for some 25 years.   However, your composite image of the recent display is so beautiful that I could not resist writing back.

There are light pillars indicating the presence of horizontal plate ice crystals at relatively low altitude.    These will have generated the paraselenae.  The latter move more and more from 22 degrees as the altitude of the moon/sun gets higher so their distance in this image is quite normal. (Han syftar på bimånarna utanför den 22° halon).

The same crystals generated the more rare 120 degree paraselenae and contributed to the brightness of the paraselenic circle.

What else?   A 22 degree halo of course.  But look at the brightness at its top and hints around it.  This is a circumscribed halo from horizontal hexagonal column crystals.   Above that at twice the distance above the moon is another faint arc.   I suspect that this is a supralateral arc from column crystals but there might also be a component of the rarer 46 degree halo.

You can find out more in the halo section of my site now at https://old.atoptics.co.uk/halo/unusual.htm rather than www.atoptics.co.uk

I wish I had been there!. Kamera: iPhone 13. Fotograf: Orsi Berggren.