M63_230811.png

Objekt: M63 Solrosgalaxen. Datum (UT): 2023-04-18. Tid (UT): 00:00. Exponeringstid: 6 timmar 50 minuter integrerat.. Kalibrering: bias, flat. Bildbehandling: Pixinsight m tillägg.. Kameratemperatur: -25 C. Autoguidning: Ja. Pixelskala i bågsekunder: c:a 1. Beskrivning: Experimenterar med Generalized Hyperbolic Stretch (GHS). De svaga partierna framträder men på bekostnad av kontrast. Dock kan jag finna de mycket svaga – annars osynliga – yttre områdena ganska intressanta. Det är ju delar av galaxen och då hör de ju till bilden tänker jag.. Teleskop/objektiv: TS ONTC808. Montering: HEQ5 PRO. Kamera: RisingCam IMX 571 färg. Plats: Lidköping, B3/4. Mjukvara: Pixinsight, BlurXterminator, NoiseXterminator . Filter: UV/IR-cut. Fotograf: Petter Åström.